Besøk oss
Brobekkveien 38, 0598 Oslo
Ring oss
948 69 764
Send oss en epost
post@brobekkfysioterapi.no

I psykomotorisk fysioterapi står samspillet mellom kropp, tanker og følelser sentralt. Kroppen forstås som bærer av viktige erfaringer og er derfor en kilde til selvinnsikt. Psykomotorisk fysioterapi skal være hjelp til selvhjelp. Hensikten er å bli bedre kjent med hvordan livet setter seg i kroppen og hvordan følelser kan komme til uttrykk. Gjennom samtale, bevegelser og individuelt tilpassede øvelser har vi som mål å oppnå økt bevissthet rundt kroppens reaksjoner på stress, ubehag og andre påkjenninger. Målet er å håndtere livets utfordringer på en mer hensiktsmessig måte. Første timen består av samtale og kroppslig undersøkelse. Dine mål og forventninger sammen med funnene fra kroppsundersøkelsen utgjør grunnlaget for hvordan behandlingen legges opp.

Egenandel individuell behandling psykomotorisk fysioterapi:
- Første gangs undersøkelse: 416,-
- Videre behandling: 356,-

Ta kontakt med May Linn Rygg dersom du har spørsmål eller ønsker å komme deg inn på ventelista.

Du kan nå henne på
Telefon: 411 66 809
Epost: maylinn.rygg@brobekkfysioterapi.no


Informasjonsfilm om Psykomotorisk fysioterapi